HOME
CONTACT
SITEMAP
EDITING
Klik voor een vergroting van deze afbeelding

 

Als editor legt Herman Vuijsje zich toe op het schrijven, herschrijven en redigeren van beleidsteksten, vooral van overheidsinstanties en non-profitorganisaties. Specialismen zijn: ruimtelijke ordening en landschap, overheid en bestuur, sociaal-culturele ontwikkeling en gezondheidszorg.

Opdrachten vanuit de overheid hebben zowel betrekking op rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid als op adviezen van commissies en adviesraden. Geredigeerde rijksnota's zijn onder andere: de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Geredigeerde adviesteksten zijn onder andere: 'Naar een toekomst die werkt' (advies van de Commissie Arbeidsparticipatie, commissie-Bakker), 'Op de goede weg en op het juiste spoor' (advies van de Commissie Private Financiering van Infrastructuur, commissie-Ruding), 'Huiselijk geweld te lijf' (manifest van de Kring van Veiligheid), 'Ik kijk niet weg' (eindrapportage van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik) en 'Tijd om door te pakken' (advies van de taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang).

 

 

Recente opdrachtgevers zijn:

 • Dienst Landelijk Gebied
 • Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
 • Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Kring van Veiligheid
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Rijkswaterstaat
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat
 • Raad voor het Landelijk Gebied
 • Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Groningen
 • Gemeente Amsterdam
 • Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Tilburg
 • Kasteel Groeneveld
 • Rijnconsult
 • Locatus bv