HOME
CONTACT
SITEMAP
HOME

Herman Vuijsje, foto Marian van de Veen-van Rijk. Bij gebruik graag credit vermelden.ZWARTKIJKERS

Eind vorig jaar verscheen bij uitgeverij Prometheus mijn boek Zwartkijkers, over de mythe dat er een diepe kloof bestaat tussen 'witte' en 'zwarte' Nederlanders. Volgens een invloedrijke groep zwart-witpredikers is onze samenleving aangetast door een taai racisme. De witterikken moeten hun schuld daaraan belijden en hun 'witte voorrechten' erkennen. Deze claims worden in brede kring schuldbewust aanvaard. In Zwartkijkers laat ik zien dat het geconstrueerde zwart-witonderscheid in ons land helemaal niet bestaat. Het beeld van een schuldige samenleving berust op overdrijving en generalisering. In werkelijkheid behoort Nederland tot de landen die het minst te lijden hebben van racisme. Zwart-witpredikers zijn zwartkijkers: door het Nederlandse racisme op te kloppen, brengen ze het omgekeerde teweeg van wat zij zeggen na te streven. Ze gaan het schrikbeeld van een gesegregeerde samenleving niet tegen, maar brengen het juist naderbij


Cover Zwartkijkers Herman Vuijsje (1946) is een onafhankelijk socioloog. journalist en editor. De meeste van zijn publicaties gaan over verandering in Nederland. Veranderingen op sociaal, moreel, religieus en politiek gebied, maar ook veranderingen in landschap en ruimtelijk beleid.

 

Op 11 november ging Herman Vuijsje in Buitenhof start video in debat met  Dalilla Hermans. Op 9 december werd hij over Zwartkijkers geïnterviewd start video door John Jansen van Galen.

Eindeloos ouderschap Aan de Amsterdamse Wallen

In 2017 verscheen Eindeloos ouderschap, geschreven in samenwerking met Anneke Groen, over de veranderende verhouding tussen generaties. Door snelle veranderingen op sociaal en economisch gebied blijven ouders steeds langer en intensiever betrokken bij de zorg voor hun jongvolwassen kinderen. Dat brengt nieuwe vragen en dilemma's met zich mee.

 

In 2016 verscheen Aan de Amsterdamse Wallen, waarvan Vuijsje samensteller en eindredacteur is. Het prachtig geillustreerde standaardwerk is bedoeld om de Wallen op de kaart te zetten als uniek historisch ensemble, dat onder de voet dreigt te worden gelopen door een steeds aanzwellende toeristenstroom en meer dan ooit moet worden gekoesterd en beschermd.

 

Momenteel werkt Vuijsje aan een boek over de betekenis van godsdienst in Suriname, dat dit jaar verschijnt onder de titel God zij met ons Suriname.

klik voor foto'sHerman Vuijsje is medewerker van NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.
klik voor foto's interview interview Een leven lang