OOK GEVAARLIJK GEDRAG HOMO'S MOET BERISPT

 

[ de Volkskrant, 7 september 2005 ]

 

Moslims en homo's figureren dezer dagen nogal eens gezamenlijk in krantenartikelen. Twee minderheidsgroepen die soms ten prooi vallen aan discriminatie. Moslims spelen daarbij een dubbelrol: sommige leden van deze groep treden ook op als dader, door homo's te terroriseren.

Deze 'kleine terreur' van moslimzijde bleef lange tijd met de mantel der liefde bedekt. Politieke correctheid verhinderde een duidelijke stellingname jegens leden van een bevolkingsgroep die zelf aan discriminatie blootstaat. Twee gebeurtenissen in het afgelopen jaar - het wegpesten van een homoseksuele bewoner uit de Amsterdamse Retiefstraat en de molestatie van de Amerikaanse gay journalist Chris Chrain in de Leidsestraat - hebben deze stilte doorbroken. Daarnaast speelt het veranderende klimaat op het gebied van terrorismebestrijding een rol. Zowel de 'kleine' als de 'grote' terreur van moslimgroepen gaat ons allemaal ter harte. Als wij ons daartegen niet teweerstellen, heeft dat gevolgen voor onze hele samenleving.

Een sleutelfactor bij deze strijd vormt de opstelling van de moslim-meerderheid. Tot nu toe heeft die niet uitgeblonken in spontane veroordelingen van het terrorisme. Zowel in Groot-Brittannië als in Canada en de Verenigde Staten hebben leidende imams na de aanslagen in Londen fatwa's doen uitgaan waarin zij terroristische daden veroordelen als strijdig met de islamitische leer. Nederland wacht daarop tot nu toe tevergeefs. Wel is ook op dit punt de politiek-correcte terughoudendheid voorbij. Zo stond in de Volkskrant van afgelopen vrijdag te lezen dat minister Remkes de Nederlandse moslimgemeenschap 'te stil' vindt. Zij moet zich volgens de minister 'beslist en openlijk' uitspreken tegen gewelddadige ontwikkelingen in eigen kring.

Op dezelfde pagina stond ook een bericht over die andere minderheidsgroep, de homo's. Daarin werd verhaald over de darkrooms en de glory holes (gaten in de muur voor anonieme orale seks) in de Nederlandse homohoreca. Na een aanvankelijke schrikreactie bij de opkomst van aids, is het weer business as usual in zulke uitgaansgelegenheden. Door de introductie van betere aidsremmers hebben velen hun voorzichtigheid laten varen.

Begin dit jaar berichtte de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de vaak onbeschermde anale seks - barebacking - die tegenwoordig weer in homoclubs en -sauna's plaatsvindt. De Inspectie stelde een verbod voor van bareback-feesten, die immers een duidelijk gevaar opleveren voor de gezondheid - niet alleen van de direct betrokkenen, maar ook van de hele samenleving. De politiek zag er niets in en volstaat liever met een 'convenant' waarin afspraken zijn vastgelegd die veilige seks moeten stimuleren.

Deze houding van de overheid is niet nieuw. Het grootste deel van de periode waarin de aids-epidemie zich verbreidde, heeft de politiek zich terughoudend opgesteld jegens clubs waar gelegenheid wordt geboden tot anonieme seks. Argument was meestal dat het verschijnsel bij een verbod 'ondergronds' zou gaan, waarmee we nog verder van huis zouden raken. Daarnaast speelde ook hier ongetwijfeld de angst mee om een minderheidsgroep in een kwaad daglicht te stellen en daardoor de kans op discriminatie te vergroten.

De merites van deze uitgangspunten staan hier niet ter discussie. Waar het mij om gaat is dat we ook hier, net als in het geval van het 'grote' en 'kleine' moslimterrorisme, te maken hebben met een gevaar dat onze hele samenleving aangaat: de verdere verbreiding van aids. Ook hier is dat gevaar afkomstig van een minderheid binnen een minderheid. En ook hier hult het grootste deel van die minderheid zich in stilzwijgen.

Dat is verbazend en inconsequent. Als de homogemeenschap verwacht dat de moslimgemeenschap zich uitspreekt tegen wangedrag dat door sommige moslims wordt begaan, dan mag van haar eenzelfde kritische opstelling worden verwacht jegens homo's die zich misdragen. Waar blijven de protesten van de keurig getrouwde homostellen tegen deze bedreiging van de volksgezondheid? Ook de kinderen die zij nu kunnen adopteren, lopen gevaar. Wanneer komt het COC met een fatwa waarin ondubbelzinnig wordt vastgesteld dat onbeschermde anonieme seks een smet werpt op de reputatie van de homomeerderheid en een barriè_e vormt tegen verdere emancipatie? En waar blijven trouwens de verontwaardigde verklaringen van lesbische organisaties? Lesbische vrouwen hebben part noch deel aan de verbreiding van aids - waarom blijven ze zo nuffig stil?

Voor de moslimjongeren die homo's terroriseren, vormt homoseksualiteit een zonde en een aantasting van alles wat God met de wereld voorheeft. Natuurlijk moet die 'kleine terreur' hard worden aangepakt. Maar we zullen moslims er uiteindelijk van moeten doordringen dat een homoseksuele leefwijze in Nederland volstrekt normaal en geaccepteerd is. Dat wordt er niet gemakkelijker op als de homomeerderheid haar mond blijft houden over het gevaarlijke gedrag van een minderheid.

 

Terug naar overzicht met artikelen