Als editor legt Herman Vuijsje zich toe op het schrijven, herschrijven en redigeren van beleidsteksten, vooral van overheidsinstanties en non-profitorganisaties. Specialismen zijn: ruimtelijke ordening en landschap, overheid en bestuur, sociaal-culturele ontwikkeling en gezondheidszorg.

Opdrachten vanuit de overheid hebben zowel betrekking op rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid als op adviezen van commissies en adviesraden. Geredigeerde rijksnota's zijn onder andere de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Recent geredigeerde adviesteksten zijn het advies 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang en het advies 'Ik kijk niet weg' van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

Klik voor een vergroting van deze afbeelding

Recente opdrachtgevers zijn:

 • Dienst Landelijk Gebied
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Rijkswaterstaat
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat
 • Raad voor het Landelijk Gebied
 • Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Groningen
 • Gemeente Amsterdam
 • Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Heerlen
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Tilburg
 • Kasteel Groeneveld
 • Rijnconsult
 • Locatus bv