HOME
CONTACT
SITEMAP

Eindeloos ouderschap

Omslag boek Eindeloos Ouderschap Recensies
Radio & tv audio
PERSBERICHT

Eindeloos ouderschap | Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op

Herman Vuijsje & Anneke Groen


Een halve eeuw geleden waren ouders klaar met de zorg voor hun kinderen als die het huis verlieten. Tegenwoordig duurt de zorg van ouders vaak veel langer, ook als hun kinderen al volwassen zijn. En die zorg gaat ongemerkt over in die voor de kleinkinderen. Babyboomers fungeren op grote schaal als oppas en steunen hun kinderen financieel. Die veranderende verhoudingen tussen ouders en kinderen leiden tot nieuwe onzekerheden en spanningen. 

Er is een duidelijke verandering zichtbaar in de verhoudingen  tussen generaties . Kinderen blijven steeds langer ‘kind’: de periode waarin zij – in praktische en financiële zin - afhankelijk zijn van hun ouders, wordt opgerekt. De inmiddels jongbejaarde babyboomers en hun kinderen vormen de eerste generaties die met deze verandering te maken krijgen. En dat leidt tot nieuwe issues. Vuijsje en Groen gaan in hun boek op zoek naar de oorzaken van deze verandering, en de gevolgen ervan voor familieverhoudingen. Babyboomers wilden de afstandelijke omgangsvormen uit hun eigen jeugd vermijden.  Sloegen ze daarbij door naar het andere uiterste, door ‘vrienden’ te willen zijn met hun kinderen? Waar trek je de grens als je kinderen een groter beroep op je doen dan je lief is? En ben je als kind je ouders dankbaarheid verschuldigd voor hun hulp en inspanningen?

De relatie tussen ouders en hun volwassen kinderen zijn in beweging op een manier die nog moeilijk bespreekbaar is. Botsende verwachtingen en smeulende conflicten kunnen het gevolg zijn.

Herman Vuijsje is socioloog en journalist. De meeste van zijn publicaties gaan over sociaal-culturele veranderingen in naoorlogs Nederland. Hij publiceert regelmatig in onder meer NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Zijn bekendste werken zijn Lof der dwang, Pelgrim zonder God, Tot hier heeft de heer ons geholpen en Correct.

Anneke Groen is journalist en programmamaker. Elf jaar lang was zij directeur van de Rode Hoed. Zij maakte onder meer de documentaire Doorgaan tot welke prijs? en schreef daarover ook een boek. Zij publiceert in De Groene Amsterdammer en treedt regelmatig op als dagvoorzitter en discussieleider.


Eindeloos ouderschap. Zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op | Herman Vuijsje en Anneke Groen| paperback | 14,95 | ISBN: 978 94 6298 424 0 | e-ISBN: 978 90 4853 485 2 | Verschijnt: 7 april 2017

Illustratie van Gabriël Kousbroek:
Illustratie van Gabriël Kousbroek