De Ramp Getekend

Cover De Ramp Getekend
Ga met de muis over de afbeelding hierboven om de achterflaptekst beter te kunnen lezen.

1 februari 2013 is het zestig jaar geleden dat Zuidwest-Nederland werd getroffen door een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. De herinnering aan die Februariramp heeft zich vastgezet in ons nationaal geheugen. En het zijn jeugd- en kinderboeken geweest die voor een hele generatie deze herinnering hebben vormgegeven en bewaard. In totaal zijn er zo'n veertig kinderboeken over de ramp verschenen en er komen nog steeds nieuwe bij. De voorstellingen en impressies die in deze boeken zijn overgeleverd, hebben in hoge mate het beeld bepaald dat wij nu nog hebben van de watersnood '53.
Meer nog dan om de verhalen zelf, ging het daarbij om de plaatjes. De meeste boeken zijn geïllustreerd - sommige door beroemde tekenaars als W.G. van de Hulst jr., Jan Lutz, Rein van Looy, Carl Hollander en Eppo Doeve, andere tekenaars zijn minder bekend. In De Ramp getekend vraagt journalist en socioloog Herman Vuijsje zich af wat die tekeningen ons te zeggen hebben. Wat is de 'beeldtaal' die erin wordt gehanteerd?
Aan de hand van een honderdtal originele illustraties onderzoekt Herman Vuijsje wat deze tekeningen ons kunnen leren over onze omgang met de herinnering en onze verwerking daarvan, maar ook over meer algemene veranderingen in onze visie op natuurgeweld, godsdienst, lijden en dood. En, niet te vergeten, op onderling hulpbetoon, gemeenschapszin en solidariteit. Daarbij treedt een patroon aan het licht dat zich goed laat vergelijken met de veranderingen in ons beeld van de Tweede Wereldoorlog.

(Uit het persbericht Open PDF)
Recensies

Aanbieding eerste exemplaar De Ramp Getekend aan Jan Terlouw

Aanbieding eerste exemplaar aan Jan Terlouw
(foto Dirk-Jan Gjeltema, PZC)