BOEKEN

Hieronder staat een overzicht van boeken waarvan Herman Vuijsje (soms in samenwerking met anderen) de auteur is.
2023 Bosgevoel, Een ontdekkingsreis door het diepe woud van Nederland
2023 Wij waren geen soldaat, Het leger was voor losers
2021 Señor bijzondere kentekenen, Avontuurlijke reizen door Zuid-Amerika
2020 Strandlopers, twee mannen te voet van Knokke naar Borkum
 • met schilderijen en tekeningen van Jan Groenhart.
 • uitgeverij Elmar
 • lees meer
2019 God zij met ons Suriname, religie als vloek en zegen
2019 Bedenkt eer gij herdenkt, Kritische geluiden over het geplande Holocaust Namenmonument
 • samenstelling en redactie i.s.m. Petra Catz en Abram de Swaan
 • uitgeverij Lecturis
 • lees meer
2018 Zwartkijkers
2017 Eindeloos ouderschap, zorgen voor je kinderen houdt nooit meer op
 • met Anneke Groen
 • uitgave Amsterdam University Press
 • met illustraties van Gabriël Kousbroek
 • lees meer
2016 Aan de Amsterdamse Wallen
 • samenstelling en eindredactie
 • uitgeverij Boom2
 • lees meer
2014 Het Ringvaartgevoel, een ontdekkingsreis rond de Haarlemmermeer
 • met foto's van Marian van de Veen-van Rijk
 • uitgeverij Jap Sam Books
 • lees meer
2013 De Ramp Getekend, hoe de watersnood in kinderboeken werd verbeeld
 • uitgeverij Sjaalman Media
 • i.s.m. Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
 • lees meer
2012 Op weg naar Vladivostok, achter Russische façades
2011 Plannenmakers in oorlogstijd, het omstreden begin van de Nederlandse ruimtelijke ordening
2010 Het Anne Frank Huis, een biografie
2010 Een grens van steen, op avontuur langs de Muur van Hadrianus
 • met foto's van Marian van de Veen-van Rijk
 • uitgeverij Celadon (2010); Pharos Uitgevers (2016)
 • eerder in beknopte vorm verschenen bij uitgeverij Lubberhuizen in 2001
 • lees de recensies
2008 Correct, geactualiseerde heruitgave
2008 Bergrede 2008
 • uitgave Bergkerk Amersfoort
2007 Tot hier heeft de Heer ons geholpen, over godsbeelden en goed gedrag
2007 Lopen op dik water, een reis rond de Zuidplaspolder
 • met foto's van Marian van de Veen-Van Rijk
 • uitgeverij Open Kaart
2006 Zaanse Zomer
 • met foto's van Ellen Altenburg, Pieter Boersma en Edwin Walvisch
 • uitgeverij Inmerc i.s.m. Stichting Groos
2006 Neerlands dierb're grond, hoe keren we de bedreiging van ons landschap?
 • met foto's van Marian van de Veen-Van Rijk
 • i.o.v. Staatsbosbeheer
2005 Verstandig gehandicapt, acht Amsterdammers over hun leven met een verstandelijke handicap
 • met foto's van Marian van de Veen-Van Rijk
 • uitgeverij Inmerc i.o.v. IJlanden, Amsterdam
2005 Het proces tegen Mohammed B., een handreiking voor de discussie op school
 • i.o.v. gemeente Amsterdam
2004 De prijs van het paradijs, een voettocht over het nieuwe Europese platteland
 • met foto's van Jan Banning
 • uitgeverij Inmerc, i.s.m. Kasteel Groeneveld en het ministerie van LNV
 • In 2004 in het Engels uitgegeven onder de titel 'The Price of Paradise'
2004 Het Verhaal Zonnestraal
 • uitgave Kunst en Cultuur Noord-Holland
2003 Schuifgroen, een wandeling langs de grens van Amsterdam
 • met foto's van Marian van de Veen-Van Rijk
 • uitgeverij Contact
2003 Mooi zooitje, het Zaans landschap verbeeld
 • uitgave Stichting Uitgeverij Noord-Holland
2002 Langs de groene grens van Amsterdam
 • met foto's van Marian van de Veen-Van Rijk
 • uitgave Kasteel Groeneveld
2002 Een vreemde eend, het verhaal van de Rijksplanologische Dienst
 • uitgave ministerie van VROM
2002 Het verlangen naar de stad, 25 jaar wonen in Amsterdam
 • red., met Jos van der Lans
 • uitgeverij De Balie/Stedelijke Woning Dienst Amsterdam
 • i.o.v. Stedelijke Woningdienst Amsterdam
2001 Tilburg, bijzonder gewoon
 • met Jos van der Lans
 • uitgeverij Gianotten i.s.m. gemeente Tilburg
2001 Een grens van steen, op verkenning langs de Muur van Hadrianus
 • met foto's van Marian van de Veen-Van Rijk
 • uitgeverij Bas Lubberhuizen
 • in meer uitgebreide vorm heruitgegeven in 2010 door uitgeverij Celadon en in 2016 door Pharos uitgevers
2001 De ontknoping, heeft de stropdas nog een toekomst?
 • met Riemer Reinsma
 • uitgeverij Contact
2001 Het Groene Hart
 • met foto's van Martin Kers
 • uitgeverij Inmerc
2001 Mores leren, de overdracht van normen en waarden in het onderwijs
 • red.
 • uitgave Koninklijke Van Gorcum/Sardes
2000 Grote goden, kindertekeningen van God
 • uitgeverij Contact
2000 Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, naar een omslag in de Nederlandse gezondheidszorg
 • i.o.v. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
1999 Macht en gezag in het laatste kwart
 • met Cas Wouters
 • uitgave Sociaal en Cultureel Planbureau
1999 Typisch Nederlands, vademecum van de Nederlandse identiteit
 • met Jos van der Lans
 • uitgeverij Contact; heruitgegeven in 2001 en 2009
1998 Lage landen hoge sprongen, Nederland in verandering 1898-1998
 • met Jos van der Lans
 • uitgeverij Inmerc i.o.v. Rabobank Nederland; heruitgegeven in 2003
 • genomineerd voor de Eureka! non-fictieprijs 1999/2000
1998 Hub Amsterdam!, Amsterdams aanzien in de komende 30 jaar
 • i.o.v. dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam
1998 De ggz als vuilharmonisch orkest, m.m.v. Miriam Bestebreurtje
 • i.o.v. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
1997 Correct, weldenkend Nederland sinds de jaren zestig
 • uitgeverij Contact
 • In 2000 uitgegeven door Greenwood Press, Westport, Connecticut/London, als 'The Politically Correct Netherlands'. In 2007 uitgegeven door Gondolat Kiado, Budapest, als 'Korrekt Hollandia'.
 • Correct werd in 1999 bekroond met de Prix des Ambassadeurs. Eind 2008 verscheen een geactualiseerde heruitgave als Olympus pocket.
1996 Hulpeloze gladiatoren, haalt de openbare gezondheidszorg het jaar 2000?
 • uitgave Sarphati Stichting/De Balie
1996 Kompas in kwadranten, vier scenario's voor 2015
 • met Jos van der Lans, Ruud Stevers en Peter Struik
 • uitgave Instituut voor Publiek en Politiek/Rijkswaterstaat
1996 Gras en wolken, een beeld van het Groene Hart
 • met Gerrit Willems en Koos van Zomeren
 • uitgave Waanders i.s.m. Stadsmuseum Woerden
1994 Vergezichten, tien visies op recreatie en beleid
 • i.o.v. Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
1992 Mens, erger je niet, privacybescherming en wetenschappelijk onderzoek
 • uitgave ministerie van Onderwijs & Wetenschappen
1991 Pelgrim zonder god
 • uitgeverij Contact
 • Heruitgegeven in 1994, 2002 en 2007. Deze laatste heruitgave bevat een nieuwe, geactualiseerde inleiding.
1989 Dilemma's rondom Aids
 • red., met Roel Coutinho
 • uitgave Swets & Zeitlinger
1989 Lof der dwang
 • uitgeverij Anthos/Bosch & Keuning
1986 Vermoorde onschuld, etnisch verschil als Hollands taboe
 • uitgave Bert Bakker
1984 De economie der overtolligen, langs ongebaande paden naar inkomsten en zelfrespect
 • uitgave In den Toren
1984 't Is niet de bedoeling te verwijten/Het zijn gewoon wat blote feiten, Sinterklaasdichters in Nederland
 • uitgave Nijgh & Van Ditmar
1980 Drees, wethouder van Nederland
 • met John Jansen van Galen
 • uitgave A.W. Sijthoff
 • heruitgegeven in 1986 door De Haan/Unieboek als 'Honderd jaar Drees', en in 1992 door Bosch & Keuning als 'Willem Drees, wethouder van Nederland'
1978 De brave revolutie, Cubaanse ontmoetingen
 • uitgeverij Het Wereldvenster
1977 Nieuwe Vrijgestelden, de opkomst van het spijkerpakkenproletariaat
 • uitgeverij In den Toren
1977 Een bedelaar op een bank van goud, notities uit Latijns-Amerika
 • met Jan Roelofsen
 • uitgeverij Het Wereldvenster
1972 Kakao, de lange weg naar een grondstoffenovereenkomst
 • met Tom van Heesch, Flud van Giffen en Jaap van Wansbeek
 • uitgave NOVIB/Systemen Keesing

Een aantal van deze boeken werd geschreven in opdracht van een overheidsinstantie of non-profitorganisatie, en één in opdracht van een bank. Opdrachtgevers waren:

 • Stichting IJlanden, Amsterdam
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Provincie Zuid-Holland
 • Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
 • Anne Frank Stichting, Amsterdam
 • Kasteel Groeneveld, Baarn
 • Ministerie van LNV
 • Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Ruimte
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen
 • Rijkswaterstaat
 • Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
 • Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
 • Kunst en Cultuur Noord-Holland
 • Stichting Tengel, Zaandijk
 • Rabobank Nederland
 • Gemeente Amsterdam
 • Sarphati Stichting, Amsterdam
 • Stedelijke Woningdienst Amsterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Stadsmuseum Woerden
 • Staatsbosbeheer
 • Bergkerk Amersfoort